Om ELYK projektet

ELYK projektet er afsluttet den 1. marts 2012

På denne hjemmeside formidler vi resultaterne fra det treårige forsknings- og udviklingsprojekt ELYK: E-læring, yderområder og klyngedannelse. Projektet er et forskningsbaseret innovationsprojekt og med brugerdrevne og eksperimentelle metoder har projektet udviklet nye e-læringskoncepter til kompetenceudvikling og erhvervsuddannelse rettet mod små og mellemstore virksomheder i yderkanterne i Danmark.

Projektet har udviklet 6 nye e-læringskoncepter til inspiration for uddannelsesudviklere og forskere, som arbejder med it-støttet kompetenceudvikling og udvikling af nye it-didaktiske designs.

I kort form præsenterer vi også alle koncepterne i Elykbog, hvor brugere af de nye koncepter fortæller om deres erfaringer.

Nye former for E-læring
Alle koncepterne forsøger at udvikle nytænkende svar på indlejrede sociale, kulturelle og didaktiske rutiner/praksisser/logikker i specifikke uddannelseskontekster. Koncepterne skal som sådan ses som forsøg på brud med årtiers didaktiske rutiner i uddannelsessystemet. Alle koncepter trækker på en bred forståelse af e-læring som digitalt medieret kompetenceudvikling. E-læringens traditionelle styrkesider genkendes i flere af koncepterne. Viden repræsenteres gennem redundant kommunikation med fokus på digitale mediers muligheder for visualisering og multimodale udtryksformer. Nye repræsentationsformer inddrages også, idet nogle af koncepterne har arbejdet med ”mixed reality”, hvor fysiske artefakter tilføres et supplerende digitalt informationslag, som fleksibelt kan aflæses med f.eks. en mobiltelefon. Fleksibilitet er da også et kendt potentiale ved e-læring, og koncepterne inddrager disse muligheder for fleksibilitet i tid, sted og mobilitet. Centralt for alle koncepterne er e-læringens mulighed for at give deltagerne ubegrænset adgang ikke kun til digitale ressourcer, men også til digitalt understøttede fællesskaber, hvad enten det er med medstuderende, underviser, mester, terapeut eller andre virksomheder i en klynge. Med sit fokus på brugerdreven innovation har projektet i særlig grad haft fokus på udvikling af e-læringskoncepter, som kan understøtte ”brugerens” empowerment, uanset om ”brugeren” er en elev, en studerende, en patient, en medarbejder, en underviser eller en virksomhedsejer.

Kigger man på tværs af de udviklede koncepter, så er det helt nye, som ELYK projektet har bidraget med, et koncept, vi kalder ”koblede kontekster”. Med dette koncept som overordnet designframework har vi udviklet nye digitalt understøttede koblinger af så forskellige kontekster som: Uddannelse/Arbejde, Behandlingsrum/Træningsrum/Hjemmerummet, koblede didaktiske rum (Abstrakt læring/Simuleret praksis/Praksisnære læringsrum/Praktik) samt koblingen af traditionelt klyngesamarbejde i virksomheder baseret på fysisk fremmøde med mulighederne i et teknologimedieret virksomhedssamarbejde.

Den forskningsmæssige afrapportering af alle ELYK projektets delprojekter, hvor metoder, koncepter og den eksperimentelle afprøvning dokumenteres, kan findes under menupunktet ”publikationer”

Yderligere information om projektet
Kontakt projektleder Karsten Gynther, mail: kgy@ucsj.dk

DK_shorttxt_farve_centreret