Projekter

ELYK projektet har bestået af fire projektspor som nu er afsluttet og afrapporteret:

FOU 1: Analyse af klyngepotentialer og kortlægning af behov barrierer og potentialer for E-læring på
SMV’er i yderområder og på uddannelsesinstitutioner som henvender sig til yderområderne i  Region Sjælland og Region Syddanmark.

FOU 1 er afsluttet og rapporterne kan downloades som PDF.

FOU 2: Nye teknologimedierede klyngeformer.
Programmet skal undersøge hvordan digitale teknologier kan understøtte udviklingen af nye former for klyngedannelser i yderområderne i Region Sjælland og Region Syddanmark. Der etableres to eksperimentelle klynger fra hver af de to ELYK netværk (Sjælland og Syddanmark)

FOU 2 er afslutttet. Nedenfor findes rapporten som kan downloades som PDF.

FOU 3: Udvikling af E-læringsstøttede kompetenceudviklingsstrategier.
Programmet skal undersøge hvilke former for E-læringsbaserede kompetenceudviklingsstrategier der
vil være relevant for forskellige typer og klynger af små og mellemstore virksomheder i yderområder,
og hvordan man i et regionalt perspektiv kan tilrettelægge rådgivningsprogrammer, der kan vejlede
virksomheder på dette område.

Projektets 3. forskningsspor er afsluttet og nedunder findes rapporterne, som kan downloades som PDF

FOU-program 4: Brugerdreven konceptudvikling af E-læringsbaseret kompetenceudvikling og efteruddannelse til yderområder

FOU 4 er afsluttet og afrapporteret. De 5 nye e-læringskoncepter som er udviklet under FOU 4 er beskrevet i en lettilgængelig og introducerende form i ELYK bogen. Forskningsrapporter som uddyber og dokumenterer udviklingen af de 5 koncepter kan downloades som pdf: