Samarbejdspartnere

Virksomhedsudvikling og udvikling af menneskelige ressourcer for SMV-er i yderområderne er centrale fokus ELYK – projektet og for at realisere dette vil der i forbindelse med projektet
realisere dette vil projektet fokusere på et klynge- og netværkssamarbejder mellem virksomheder og
viden- og uddannelsesinstitutioner i de to regioner.

På de følgende sider ses de erhvervsorganisationer, uddannelsesorganisationer, klynger og virksomheder som ELYK projektet har kontakt med.