ELYK afslutningskonference

Når brugerne får ordet!
Brugerdreven udvikling af nye e-læringskoncepter i uddannelser og virksomheder

Afsluttende konference for ELYK-projektet: E-læring, yderkanter og klyngedannelse

Konferencen afslutter et 3-årigt brugerdrevent og forskningsbaseret projekt om udvikling af nye digitalt understøttede uddannelses- undervisnings- og kompetenceudviklingsformer i erhvervsuddannelser og i små og mellem store virksomheder i Region Sjælland og Region Syddanmark. Konferencens målgruppe er alle med interesse for brugerdrevne udviklingsmetoder og nye koncepter for IT-didaktisk design i det danske uddannelsessystem. På konferencen præsenteres 6 nye e-læringskoncepter.

Tid: Tirsdag den 28. februar 2012 kl. 9.00 – 15.00, Syddansk Universitet, Odense.

Nedenfor findes oplæg fra konferencen:

Program:
9.00 – 9.30: Indskrivning og kaffe

9.30 – 10.00: ELYK projektet: Visioner, udfordringer, perspektiver og resultater.
Oplægsholder: Karsten Gynther, projektleder, University College Sjælland.

10.00 – 10.45: Brugerdrevne forsknings- og udviklingsmetoder: Et forsknings- udviklings- og virksomhedsperspektiv på udkantsområdernes kompetenceudfordring.
Oplægsholder: Niels Henrik Helms, forskningsleder, SDU Knowledgelab.

10.45 – 11.00 Pause

11.00 – 12.00: Workshops (deltagerne vælger en af nedenstående tre workshops)

Workshop 1: Kurt og Kubik- knægtene: Om brug af QR – koder i udviklingen af et didaktisk design for undervisning i arbejdsmiljø på en erhvervsskole.
Oplægsholdere: Anna-Britt Krog, SDU og Dorthe Carlsen, UC-Syddanmark

Workshop 2: Den digitale patientmappe: Et brugerdrevet innovationsprojekt for fysioterapeutisk praksis. Oplægsholdere:Ove Christensen, Karsten Gynther og Trine Bruhn Petersen, University College Sjælland.

Workshop 3: Nye teknologimedierede klyngeformer: Hvordan kan Quadruple Helix netværk med myndigheder, vidensinstitutioner, virksomheder og brugere bidrage til udvikling af digitalt understøttede klyngedannelsesformer i yderområderne i Region Sjælland og Syddanmark?
Oplægsholdere: Simon Heilesen, RUC og Niels Henrik Helms, SDU.

 

12.00 – 12.45: Frokost

12.45 – 13.45: Workshops (deltagerne vælger en af nedenstående tre workshops)

Workshop 4: Køre-hviletids app`en: Mobillæring i transportbranchen.
Oplægsholdere: Anna-Britt Krog, SDU og Ulla Gerner Wohlgemuth, UC-Syddanmark

Workshop 5: Den digitale læringsbro: Et forsøg med brugerdreven innovation og kompetenceudvikling i vekselvirkende uddannelseskontekster.
Oplægsholdere: Kevin Mogensen, Janne Gleerup og Simon Heilesen, RUC.

Workshop 6: E-læring i akademiuddannelserne: Læringsmiljøer og læringsdesign i netundervisningen – nye koncepter for læreplaner, videokonferencer og støtteobjekter til akademisk skrivning. 
Oplægsholdere: Dorthe Carlsen og Jens Jørgen Hansen, UC Syddanmark.

13.45 – 14.00: Pause og kaffe

14.00 – 14.45: Innovationsperspektiver på kompetenceopbygning i virksomheder
Oplægsholder: Bruno Clematide, Direktør i CUBIX

14.45  – 15.00: Afslutning: Giv brugerne ordet!

15.00 – 16.00: Reception: ELYK projektet er vært ved en lille reception. Alle er velkomne.

Baggrundsinformation:
ELYK er et treårigt forskningsprojekt støttet af Vækstforum Sjælland. Det samlede budget er 16 mil. kr. Der er tildelt 12 mil. kr. fra EU’s strukturfonde ved ”den konkurrenceudsatte pulje”. Projektpartnerne er University College Sjælland (leadpartner), University College Syddanmark, Syddansk Universitet og Roskilde Universitet. Projektet løber fra 1. marts 2009 – 1. marts 2012. Projektets resultater er pr. 1. marts 2012 offentliggjort på www.elyk.dk